Portal do Governo Brasileiro

LOASACEAEAosa parviflora (Schrad. ex DC.) Weigend LC
Outros nomes: Loasa brasiliensis Mart. ex Colla; Loasa parviflora Schrad. ex DC.; Mentzelia urens Vell.;

Aosa uleana (Urb. & Gilg) Weigend CR
Outros nomes: Loasa uleana Urb. & Gilg;

Blumenbachia eichleri Urb. NT
Outros nomes: Caiophora eichleri (Urb.) Urb.;

Blumenbachia scabra (Miers) Urb. LC
Outros nomes: Blumenbachia aspera (Vell.) Urb.; Caiophora aspera (Vell.) Urb.; Caiophora scabra (Miers) Urb.; Gripidea asperata (Vell.) Miers; Gripidea scabra Miers; Mentzelia aspera Vell.;