Portal do Governo Brasileiro

TURNERACEAEPiriqueta araguaiana Arbo DD

Piriqueta caiapoensis Arbo EN

Piriqueta cristobaliae Arbo DD

Piriqueta emasensis Arbo DD

Piriqueta lourteigiae Arbo DD

Piriqueta suborbicularis (A.St.-Hil. & Naudin) Arbo NT
Outros nomes: Piriqueta alba Mattos; Piriqueta selloi Urb.; Piriqueta selloi var. alfa Urb.;

Turnera asymmetrica Arbo DD

Turnera capitata Cambess. LC
Nome atual: Oxossia capitata (Cambess.) L.Rocha
Outros nomes: Turnera capitata Cambess.; Turnera capitata subsp. capitata Cambess.; Turnera capitata var. rufescens Cambess.;

Turnera cipoensis Arbo VU

Turnera coccinea Arbo EN

Turnera collotricha Arbo CR

Turnera coriacea Urb. EN

Turnera elliptica Urb. DD

Turnera foliosa Urb. EN

Turnera gardneriana Arbo DD

Turnera hilaireana Urb. LC
Outros nomes: Turnera hilaireana var. minor Urb.;

Turnera ignota Arbo CR

Turnera luetzelburgii Sleumer VU

Turnera pinifolia Cambess. EN

Turnera princeps Arbo DD
Nome atual: Oxossia princeps (Arbo) L.Rocha
Outros nomes: Turnera capitata subsp. intermedia Urb.; Turnera princeps Arbo;

Turnera reginae Arbo DD

Turnera revoluta Urb. EN

Turnera riedeliana Urb. CR
Outros nomes: Turnera melanorhiza Urb.; Turnera melanorhiza var. latifolia Urb.;