Portal do Governo Brasileiro

SMILACACEAESmilax goyazana A.DC. LC

Smilax japicanga Griseb. NT

Smilax lappacea Willd. EN
Outros nomes: Smilax acanthophylla Vell.;

Smilax longifolia Rich. LC
Outros nomes: Sarsaparilla acuminata (Willd.) Kuntze; Smilax grandifolia Regel; Smilax papyracea Duhamel;

Smilax lutescens Vell. EN
Outros nomes: Smilax ramiflora Griseb.;

Smilax muscosa Toledo VU

Smilax spicata Vell. EN
Outros nomes: Smilax colossea Toledo;

Smilax subsessiliflora Duhamel EN
Outros nomes: Smilax odontoloma Griseb.; Smilax salutaris Kunth; Smilax salutaris var. armata A.DC.; Smilax subsessiliflora var. acuminata Kuntze;