Portal do Governo Brasileiro

MONIMIACEAEMacropeplus friburgensis (Perkins) I.Santos & Peixoto EN
Outros nomes: Macropeplus ligustrinus var. friburgensis Perkins;

Macropeplus schwackeanus (Perkins) I.Santos & Peixoto VU
Outros nomes: Macropeplus ligustrinus var. schwackeana Perkins; Macropeplus ligustrinus var. xylophylla Perkins;

Macrotorus utriculatus (Mart.) Perkins LC
Outros nomes: Mollinedia utriculata Mart. ex Tul.;

Mollinedia argyrogyna Perkins LC

Mollinedia blumenaviana Perkins NT
Nome atual: Mollinedia clavigera Tul.
Outros nomes: Mollinedia blumenaviana Perkins;

Mollinedia boracensis Peixoto NT

Mollinedia engleriana Perkins LC
Outros nomes: Mollinedia pachypoda Perkins;

Mollinedia eugeniifolia Perkins EN

Mollinedia gilgiana Perkins LC

Mollinedia glabra (Spreng.) Perkins LC
Outros nomes: Mollinedia elliptica (Gardner) A.DC.; Mollinedia leiantha Perkins; Mollinedia nitida Tul.; Mollinedia pellucens tul.; Mollinedia viridiflora Tolm.;

Mollinedia lamprophylla Perkins NT
Outros nomes: Mollinedia marqueteana Peixoto;

Mollinedia longicuspidata Perkins EN

Mollinedia luizae Peixoto VU

Mollinedia marqueteana Peixoto LC
Nome atual: Mollinedia lamprophylla Perkins
Outros nomes: Mollinedia marqueteana Peixoto;

Mollinedia ovata Ruiz & Pav. LC
Outros nomes: Mollinedia boliviensis A.DC.; Mollinedia dardanoi Peixoto; Mollinedia krukovii A.C.Sm.; Mollinedia latifolia Tul.; Mollinedia laurina Tul.; Mollinedia obovata (A.DC.) Perkins; Mollinedia selloi Perkins;

Mollinedia pachysandra Perkins LC

Mollinedia salicifolia Perkins NT
Outros nomes: Mollinedia salicifolia var. campanulacea Perkins; Mollinedia salicifolia var. denticulata Perkins;

Mollinedia stenophylla Perkins NT