Portal do Governo Brasileiro

OXALIDACEAEOxalis arachnoidea Progel CR

Oxalis areolata Taub. DD

Oxalis bela-vitoriae Lourteig CR

Oxalis blackii Lourteig CR

Oxalis clausenii Lourteig CR

Oxalis cratensis Oliv. ex Hook. LC
Outros nomes: Oxalis cratensis var. cratensis Oliv. ex Hook.; Oxalis cratensis var. paraguayensis (R.Knuth) Lourteig;

Oxalis cytisoides Mart. ex Zucc. LC
Outros nomes: Oxalis elatior Progel;

Oxalis diamantinae Knuth CR

Oxalis doceana Lourteig CR

Oxalis hedysarifolia Raddi LC
Outros nomes: Oxalis cearensis Turcz.;

Oxalis hyalotricha Lourteig EN

Oxalis impatiens Vell. EN

Oxalis kuhlmannii Lourteig CR

Oxalis mandioccana Raddi VU

Oxalis neuwiedii Zucc. LC

Oxalis niederleinii Knuth LC

Oxalis paranaensis Lourteig CR

Oxalis praetexta Progel EN

Oxalis pretoensis Lourteig DD

Oxalis rhombeo-ovata A.St.-Hil. LC
Outros nomes: Oxalis rhombeo-ovata subsp. sustenta Lourteig;

Oxalis sellowii Spreng. NT

Oxalis umbraticola A.St.-Hil. LC

Oxalis veadeirosensis Lourteig DD